Open Royal Academy (Europe, CZ)

Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov (2010): Eva Šarounová, Konopná akademie Jana Amose Komenského. Foto: Mgr. Zbyněk Kopřiva. Fotografii mluvčího Edukativní konopné kliniky Mgr. Zbyňka Kopřivy z Konopné matkárny Maria Juany de la Cruz při stáži pražských školských drogových koordinátorů v únoru 2011 společně s Tiskovou zprávou najdete po kliknutí na tento text. 


Open Royal Academy (CZ)
Open Royal Academy (CZ) tvoří členové mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure registrovaní u ČR dle notářsky ověřených podkladů zakladatelů právnických osob pro smlouvu o asociaci Open Royal Academy (CZ) dne 6.1.2014 v Bad Sachsa (Německo). 
Dle smlouvy z Bad Sachsa je právním zástupcem Open Royal Academy a právním zástupcem členů asociace Cannabis is The Cure, z.s. (IČ: 266 70 232), který je současně koordinátorem výzkumu.  
Viz nominace na Cenu města Olomouce za rok 2012 a projev laureáta ceny prof. RNDr. Ondřeje Lumíra Hanuše, DrSc. v roce 2013
Člen a právní zástupce Open Royal Academy. Registrace ČR po vstupu do EU dne 21. července 2004 pod IČ: 266 70 232. Adresa: Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc. Členové správní rady: Dušan Dvořák, MMCA (ČR), předseda, narozen 12.1.1962 v Olomouci, Mgr. Ivan Chalaš, MCA (Česká republika), místopředseda, Štefan Bakoš, McA (Slovensko), člen, Mgr. Thomas Müller (Německo), člen a Matthew Zahradnik, McA (Kanada), člen. Dozorčí rada: Ing. František Dvořák, McA (Česká republika). Další členové DR jsou statutární zástupci nebo zmocněnci členů asociace Open Royal Academy.

 
Nejpoužívanější název: Konopí je lék, o.s. Zkratka:KJL. Člen Open Royal Academy. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Registrace u ČR dne 7. srpna 2008 pod IČ: 227 27 281 a sídlem na adrese výzkumnické farmy Cannabis sativa L. 798 55 Ospělov 6. Členové správní rady: Dušan Dvořák, MMCA, předseda, narozen 12.1.1962 v Olomouci, MUDr. Aleš Skřivánek, PhD., místopředseda, MUDr. Irina Hubeňáková, člen Dozorčí rada: Ing. František Dvořák, předseda. Další členové DR jsou statutární zástupci nebo zmocněnci členů asociace Open Royal Academy  
Čestní členové:
Hana Barešová, Prof. MUDr. et. PhDr. Jana Mačáková, CSc., Mgr. Thomas Müller, Michal Ambrož, Prof. Mgr. Jinřich Štreit, PhDr. Fabiano Roberto de Freitas Golgo, MCA, Olga Ivsin, MD, Drs. Jindřich Misha Nerad, MD, Mgr.A Lenka Klodová, PhD., Doc. Peter Ondra, CSc., David Koller, Marta Kubišová, Ing. Milan Kohout, Ing. Lukáš Běhal, Štefan Bakoš, McA, Vladimír Dopita, McA, Mgr. Ivan Chalaš, MCA, Jana, Dominik a Drahomíra Crhovi, Štěpán, Jana, Anna,  Vanda a Radomíra Dvořákovi, McA, Milan Šimeček, MCA, Ivona Jungwirthová, McA, Mgr. Martin Škabraha, Ph.D., Michal Rusek, Miloslav Tetour, MCA, Jana a Svatopluk Ochmanovi, PhDr. Veronika Prágerová, PhD., Michal Džugan, MCA, Vojtěch  Karban, MCA, Zdenek Boruta, McA, Martina Sedláčková, McA, Ing. Jana Pyšná, Matthew Zahradnik, McA, Hanka Skálová, Jana Jesenská, Marie Kodymová, Jan Hrnčíř, Petr Slabý, Oliver Morgenstern Malina, Jan Koráb, Mgr. Robert Nováček, Mgr. Luboš Smékal, MUDr. Martin Jarolínek, Mgr. Nina Janyšková, Olga Sommerová, Mgr. František Písařík, Miroslav Vlček, Simona Prasková, Nikola Koňařík, McA, Mgr. Karel Hengal, Veronika Bartoňová, McA, Marcel Kovář a Ing. Marek Saktor. 

Cannabis Hemp Street No.6, CZ 798 55 Ospelov.eu (2010): Doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, DrSc, Výzkumnická farma Cannabis Sativa L., Friedrich Nietzsche, Foto: Mgr. Dušan Dvořák, MMCA

Art Language Factory,o.s.
Stanovy pro rejstřík veřejně prospěšných společností najdete zde
Celý název: Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory. Zkratka: ALF. Člen Open Royal Academy. Registrace u ČR dne 10. září 2008 pod  IČ: 227 24 303. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Členové správní rady: Jana Dvořáková, McA, předsedkyně, narozena 20.3.1939 v Brně, Milan Šimeček, MCA, místopředseda a PhDr. Veronika Pragerová, PhD., člen. Dozorčí rada: Ing. Františe Dvořák, McA. Další členové DR jsou statutární zástupci nebo zmocněnci členů asociace Open Royal Academy.

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů
Stanovy pro rejstřík veřejně prospěšných společností najdete zde
Zkratka: ONFAM. Člen Open Royal Academy. Registrace u ČR dne 26.července 2000, IČ: 706 312 98. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Členové správní rady: Dušan Dvořák, MMCA, předseda, místopředseda MUDr. Aleš Skřivánek, PhD., Bc. Vanda Dvořáková, McA, členka. Dozorčí rada: Ing. František Dvořák. Další členové DR jsou statutární zástupci nebo zmocněnci členů asociace Open Royal Academy .
Produkty laboratoře Alberta Hofmana Edukativní konopné kliniky a produkty Konopné apatyky královny koloběžky první v Galerii Jaroslavy Moserové (2010). Foto: Mgr. Dušan Dvořák, MMCA 
Ateliér ALF,o.s.
Stanovy pro rejstřík veřejně prospěšných společností najdete zde
Celý název: Otevřená bezbariérová společnost Ateliér ALF. Zkratka: AA. Člen Open Royal Academy. Registrace u ČR dne 11. března 2008 pod IČ: 226 80 101. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Členové správní rady:  Dušan Dvořák, MMCA, předseda, nar. 12.1.1962 v Olomouci, Veronika Bartoňová, McA a Marcel Kovář. Dozorčí rada: Ing. František Dvořák, McA. Další členové DR jsou statutární zástupci nebo zmocněnci členů asociace Open Royal Academy.


Sanitas Animae
Stanovy pro rejstřík veřejně prospěšných společností najdete zde
Zakládající člen asociace Open Royal Academy výzkumu „Konopí je lék“ (Cannabis is The Cure) a jeho první mezinárodní investor. Neformální vznik 9. dubna 1980 v Praze. Zkratka: SA. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Registrace u ČR dne 18. července 1994 pod IČ: 608 03 291. Členové správní rady: Dušan Dvořák, MMCA - předseda, Jana Dvořáková, McA, PaeDr. Luboš Dvořák. Dozorčí rada: Ing. František Dvořák, McA. Další členové DR jsou statutární zástupci nebo zmocněnci členů asociace Open Royal Academy

Open Royal Academy CZ, Výzkumnická farma Cannabis Sativa L., Friedrich Nietzsche, Cannabis Hemp Street No.6 CZ 798 55 Ospelov.eu (2012), vedoucí výzkumu Mgr. Dušan Dvořák, MMCA a Mgr. Radomíra Dvořáková, McA, Foto: Ing. Jaromír Kafka, MMCA DOORS
T H E  E N D 
ENTERSoud pro lidská práva ve Štrasburku přijal od roku 2012 celkem 7  stížnosti vedoucího výzkumu Mgr. Dušan Dvořáka, MMCA na zamítavé rozhodnutí ústavního soudu odmítajího bez zdůvodnění odsoudit spáchané zločiny protilidskosti státními orgány a zákonného práva občanů Evropy bádat, pěstovat, šlechtit, zpracovávat a užívat Cannabis sativa L. a povinnosti států Evropy věc přiměřeně regulovat.

Dne 6.února 2014 Soud pro lidská práva bez jakéhokoliv, natož řádného odůvodnění všechny podané stížnosti označil za právně nepřípustné. 
Justiční korupce první ligy! 
http://echr-coe-int.blogspot.cz/Adventní předžalobní výzva ze Dne lidských práv 10.12.2013Předžalobní výzva
I.

Úvodem

V rámci subsidiarity trestní represe a obecnému upřednostňování mimosoudního řešení sporů navrhujeme předžalobní výzvu k smírnému řešení uzavřenou k vyjádření nejpozději do 24. prosince 2013 včetně. Výzva je (také) zaslaná na základě plné moci od Společenství podpory "Olomoucké nadace filantropů a mecenášů", IČ: 706 31 298, zastoupeného statutární zástupkyní Zuzanou Majerovou a (také) plné moci od  Společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory, IČ: 227 24 303, zastoupené statutární zástupkyní Mgr. Radomírou Dvořákovou členů asociace Diag Human Cannabis. Vstup do asociace je možný všem poškozeným. 


II.

Žalobce / žalovaní, pokud nebude návrhu vyhověno

Jako případný žalobce: Mezinárodní asociace pro výzkum „Konopí je lék“ AK Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, CZ 770 00 Olomouc. Společnost je registrovaná u ČR v rámci projektu vizuální komunikace Open Royal Academy a subprojektu Haveno (esperantsky přístav) od roku 2004 (a následného trestního podnětu na tehdejšího předsedu KDU-ČSL a nynějšího místopředsedu TOP 09 za zločineckou ideologii "Lidovci proti drogám" šetřenou NSZ a VSZ bez opatření). Od roku 2012 je předsedou správní rady a statutárním zástupcem Diag Human Cannabis (poprvé!) občan EU, Olomoučan, Dušan Dvořák, MMCA


Jako případně žalovaní jsou uvedeni: Bohemp, IČ: 22727281 (stejné IČ jako Konopí je lék,o.s.), Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha a dále pak Mgr. Jaroslav Kabilka, dozorčí rada Konopí je lék,o.s. (Bohemp) a dozorčí rada Ateliér ALF,o.s., MUDr. Radek Matlach, předseda představenstva Konopí je lék,o.s. (Bohemp) a člen Ateliér ALF,o.s., Ing. Juraj Kořínek, místopředseda představenstva Konopí je lék, o.s. (Bohemp) a člen Ateliér ALF,o.s., Ing. Pavel Martínek, člen představenstva Konopí je lék,os. (Bohemp) a člen Ateliér ALF,os., Bc. Jan Marie Bém, předsedkyně představenstva Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék,o.s. (Bohemp), Mgr. Naomi Zamazalová, předsedkyně a místopředsedkyně představenstva Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék,o.s. (Bohemp), Ing. Jaroslav Šobíšek, člen představenstva Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék, o.s. (Bohemp), Philip Polívka, člen Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék,o.s. (Bohemp), Karel Černý, člen Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék,o.s. (Bohemp), Jakub Gerš, člen Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék,o.s. (Bohemp).

        

III.
Skutkové okolnosti

Žalobce se domáhá náhrady škody způsobené členy, členy statutárních orgánů a především statutárními zástupci společnosti Bohemp (do roku 2013 pod názvem Konopí je lék,o.s., 2008) a členy, členy statutárních orgánů a především statutárními zástupci Ateliér ALF,o.s. (2008), kteří byli současně členy Konopí je lék,o.s., dnes Bohemp) vůči členům mezinárodní asociace pro výzkum „Konopí je lék“ Diag Human Cannabis jako právnickým a fyzickým osobám za nezákonné jednání od konce června 2011, kdy přes písemné protesty členů a spoluzřizovatelů Edukativní konopné kliniky (EKK) o svolání společné Valné hromady (VH), protesty a stížnosti ředitele, zaměstnanců, věřitelů, majitelů objektu atd. atd. porušili nejen usnesení ze společné VH zřizovatelů EKK z 11.5.2011 a vnitřní pravidla a stanovy, ale i řadu zákonů a z Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. vyvedli veškerá aktiva a pasiva zanechaly Ateliér ALF,os., který však v rozporu se zákonem řádně nezrušili a ze společnosti vystoupili. Na výzvy od poškozených od července roku 2011 nereagovali. Zřizovatelem EKK byla Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, os., Bezbariérová společnost Ateliér ALF,o.s,  Odborná společnost Konopí je lék,o.s., více viz http://edicepetlice.blogspot.cz


IV.

Důležité okolnosti


K tomu uveďme důležité okolnosti: Od 11.5.2011 předseda (dříve místopředseda) představenstva Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék,o.s. Ing. Zbyněk Kopřiva v lednu 2012 zemřel. Předsedu představenstva Ateliér ALF,o.s. v době jeho vážné nemoci od června 2011 na základě pověření zastupovala Bc. Jan Marie Bém (do 11.5.2011 členka představenstva). Manželka Ing. Zdeňka Kopřivy, Blanka Kopřivová, byla členkou představenstva Ateliér ALF,o.s. od března roku 2012 do 28. srpna roku 2012, kdy z Ateliér ALF,os.s na představenstvu AA vystoupila (asi) stejně jako všichni výše uvedení členové Ateliér ALF,o.s., pokud to již členové neudělali na Valné hromadě 24.8.2012, což nevíme (bez likvidace společnosti, která je dodnes registrována a má jen milionové dluhy a je jen prázdnou schránkou a transparentním účtem, na který každý měsíc stále přichází dary od dárců!!!). Možná byla paní Kopřivová i členka Konopí je lék,o.s., nevíme. Prohlásila však písemně, že členkou Bohemp není a o zákulisí hospodaření a zneužití funkce při správě svěřeného majetku, zákulisí enormních škod, krádeží, napadení a zadržování majetků, odmítání převzetí účetnictví obou společností od roku 2008, veřejných pomluv ředitele EKK a jeho manželky atd. atd. vůbec nevěděla a na tomto jednání se jakkoliv nepodílela a 28.8. 2012 z Ateliér ALF,os. vystoupila. Je ale velmi pravděpodobné, že členové vystoupili z Ateliér ALF,o.s. nejen kvůli způsobeným škodám, ale též kvůli civilním žalobám na Ateliér ALF,o.s. projednávaných od listopadu 2011 u OS pro Prahu 3 (a také chystané žalobě majitele objektu EKK, kterému dlužili cca 500.000,- Kč a odmítali se vystěhovat, takže byl objekt EKK za policejní asistence majiteli 7.září 2012 obsazen). U OS pro Prahu 3 si před zahájením hlavního líčení Mgr. Naomi Zamazalová 28.8.2012 za peníze Ateliér ALF,os (1.780,-Kč) v naprostém rozporu se zákonem (ukočila členství v Ateliér ALF,o.s. 28. 8. 2008!) ze spisu zkopírovala a nafotila soudně znalecký posudek obsahující lékařské tajemství na ředitele EKK a ten pak předala některým žalovaným a ti jej odmítají skartovat a zavázat se pod sankcí k jeho nezveřejnění. Dodejme, že soudně znalecký posudek na ředitele EKK si právně nepatřičný OS pro Prahu 3 bez jakéhokoliv opatření, natož zdůvodnění (na popud žalovaných?) vyžádal na začátku srpna 2012 z trestního řízení proti  řediteli EKK u OS v Prostějově za výzkum „Konopí je lék“ (osvobozen ve vině a trestu, srpen 2013)  Hlavní  líčení s Ateliér ALF,o.s. bylo už jen  v advokátním zastoupení ex offo na příkaz soudu. Dodejme, že spor ředitele EKK a účetní EKK u OS pro Prahu 3 jako žalobců proti zaměstnavateli Ateliér ALF,o.s. žalobci vyhráli, finanční kompenzace uvedená níže je předmětem této žaloby.


Zápisy z představenstev a zápisy ze společných Valných hromad (VH) zřizovatelů EKK (slavnostně otevřeno 11.9.2010) psal dozorčí rada Ateliér ALF,o.s. (AA) a Konopí je lék,o.s. (KJL) Mgr. Jaroslav Kabilka, i když pod nimi byli podepsáni různí zapisovatelé nebo statutární zástupci Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. a dozorčí rada byl na zápisech veden pouze jen jako ověřovatel zápisu.  Třetího zřizovatele na VH nejčastěji zastupovali statutární zástupci Art Language Factory (ALF, někdy též jen ART) Dušan Dvořák,MMCA a Mgr. Radomíra Dvořáková, nebo Jaromír Kafka MMCA.
K vytvoření klíčové smlouvy o spolupráci mezi AA a KJL měl dozorčí rada Mgr. Jaroslav Kabilka kromě velmi slušné odměny k dispozici téměř dva měsíce veškeré smlouvy, zřizovací listiny, směrnice a dokumenty AA a KJL od počátku jejich činnosti a ředitel a účetní mu poskytovali maximální součinnost a vše bylo doloženo včetně inventury majetku etc etc.. Smlouvu pak podepsali předsedové představenstev obou společností s datem 10.12.2010 zpětně a byla schválena společnými VH 19.1.2011.


Na společné VH 19.1.2011 byl kromě schválení smlouvy mezi AA a KJL a smlouvy o půjčce 200 000,- Kč od manželů Dvořákových pro AA přijat návrh dozorčího rady na změnu směrnic pro limit pro nový výdaj nad 5.000,- Kč, který musel být nově schválen 2 členy představenstva AA, což se do odchodu ředitele EKK  v červnu 2011 na nemocenskou vždy dělo.

O vlastním proplacení faktur pak z titulu platných směrnic rozhodoval ředitel EKK, který po odchodu na nemocenskou se souhlasem představenstev zřizovatelů EKK pověřil vedením EKK Mgr. Naomi Zamazalovou, která se písemně i ústně zavázala ředitele o všem telefonicky nebo elektronicky informovat, aby mohl dávat pokyny účetní k proplacení faktur a když udělala jednu chybu u faktury pro energetiku na konci června 2011, ihned byla o své chybě informována.


Do odchodu ředitele EKK na nemocenskou v červnu 2011, konkrétně 26. 6. 2011 (ve stejný den šel na nemocenskou předseda představenstva AA Mgr. Zbyněk Kopřiva, také zaměstnanec AA) byly uhrazeny všechny faktury, v pokladně a bance bylo celkem 155.000,- Kč, cca 1 mil. Kč ve skladových zásobách, majetek AA dle inventurního soupisu, majetek KJL z výzkumu (nejen cca 120 vzorků k analýzám), právně velmi dobře vymahatelné pohledávky za AA a KJL ve výši cca 100 mil. Kč, k nimž zajistil právní analýzu ředitel EKK a dal ji zdarma statutárním orgánům a členům společností, které EKK zřídily.


Během jednoho roku (červenec 2011 - září 2012), tj. do vystoupení všech výše uvedený žalovaných členů z AA (nejpravděpodobněji) v srpnu a na začátku září 2012 a ponechání AA svému osudu byly výše uvedenými způsobeny škody v řádech milionů korun. Za své jednání se žalovaní nechtěli nikomu zodpovídat, na výzvy poškozených a členů nereagovali, do objektu EKK odmítali členy a spoluzřizovatele vpouštět, přestože tam byly jejich majetky, odmítali převzít účetnictví od vzniku společností a převzali bez jakéhokoliv odůvodnění jen finanční (nikoliv mzdové!) účetnictví za rok 2011, při pokusu o předávání zbylého účetnictví (8.12.2012 v Praze v sídle EKK) účetní do objektu nevpustili a fyzicky ji napadli, odmítali od července 2011 podávat zprávy o hospodaření atd atd. Po mnohačetných apelech  a žádostech členů o svolání VH, tuto v lednu 2012. svolali pouze na internetu s rozhodnutím do 24 hod.(!!!) a bez možnosti ověření, jak se kdo vyjádřil, což se do té doby nikdy nestalo a vzhledem k situaci to bylo neodůvodnitelné a navíc byly uvedeny zcela odlišné počty hlasujících členů od skutečného stavu členské základny. Jediný bod jednání VH na internetu a požadavek k rozhodnutí byl návrh představenstev AA a KJL na vyloučení ředitele a zakladatele z obou společností sdělený bez jakéhokoliv odůvodnění a vysvětlení.Řešení pohledávek a závazků vůči řediteli a účetní či ART odmítli žalovaní jakkoliv komentovat, vyjádřit se či rozhodnout. Následně svolali v březnu VH AA tak, že se o tom žádný z kritických členů ani nedozvěděl a tam nepohodlné členy vyloučili a začali plánovat založení společnosti Bohemp. Následně v březnu 2012 svolali VH KJL a oznámili to 3 dny před datem konání, což se také nikdy nestalo, takže se řada členů nemohla na VH dostavit a zde - pokud již členové na protest na takovéto odpudivé jednání  od července 2011 sami z obou společností nevystoupili (Skálová, Jesenská, Kaděrka) - všechny kritické a nepohodlné svědky a členy vyloučili. Dodejme, že někteří, navíc například zakládající členové společností  (Balabán, Šmahel - AA, Antonů, Špaček - KJL) ani nedostali pozvánku na VH. 


Funkce členů statutárních orgánů byly nehonorované čestné funkce. Dozorčí rada KJL a AA Mgr. Jaroslav Kabilka za práce spojené s činností „právníka a stratéga“ obou společností a práce, které od června 2010 do společné VH dne 11.5.2011 (kde nepředložil zprávu o hospodaření a na VH se vůbec nedostavil a svolavateli se neomluvil, přestože šlo o předem avizovanou zcela zásadní a klíčovou VH, kdy ředitel EKK předem písemně avizoval odchod z funkce statutárního zástupce AA a KJL) a také za práci, kterou dozorčí rada nevykonal a možná proto se na klíčovou VH 11.5.2011 nedostavil (brožura VAP ¨- termín duben 2011, proplaceno předem, projekt ESF - slíbeno realizovat a fakturováno v roce 2010/2011, neprovedeno) a za práce na přípravě smluv a zápisů VH v roce 2009 zřizovatele AA k jeho zákonnému ukončení činnosti dostal zaplaceno cca 150.000,- Kč.V.

Poškození – bližší popis

Blíže k poškozeným a ke škodám způsobeným (nejen) členům mezinárodní asociace Diag Human Cannabis (2004), konkrétně pak jeho členům jako právnickým a fyzickým osobám:


· Společenství podpory“ Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (zkratka ONFAM, 2000). První investor výzkumu „Konopí je lék“, jehož člen a pozdější zakladatel a ředitel Ateliéru ALF a EKK Dušan Dvořák, MMCA již v roce založení ONFAM (2000) pod supervizí JUDr. Ludvíka Antonů, dozorčího rady ONFAM prvně požádal o povolení k pěstování konopí k vědě a výzkumu a MZ ČR do r. 2014 povolení žadateli nevydalo ani jako právnické, ani jako fyzické osobě (o JUDr. Ludvíku Antonů nominovanému na Cenu města Olomouce v roce 2013 více zde) Uplatňována škoda 1) na dobrém jméně výzkumu „Konopí je lék“ a poškození značky 2) právní podpora při vymáhání sankce za zveřejnění a šíření lékařského posudku na ředitele EKK (posudek obsahuje velmi důvěrná lékařská a také policejní data o řadě dalších osoba byl u OS pro Prahu zcizen osobou neoprávněnou! – Mgr. Naomi Zamazalovou).  Škody vymáhány prostřednictvím Diag Human Cannabis.


· Art Langauge Factory (zkratka ALF, někdy též stručně ART, 2008). Třetí zřizovatel EKK (pod názvem Art Langauge Factory,o.s., změna názvu v roce 2012), který od občanů a právnických osob darované majetky věnoval ve prospěch provozu EKK a žalovaní je i přes opakované výzvy dodnes nevydali. ART byl správce galerie Jaroslavy Moserové (2008), majitel grafických a uměleckých děl uvedených na centrálním serveru EKK a darovaných osobně předními umělci řediteli EKK, centrální server byl v majetku ART. Dále byl ART v osobě ředitele EKK odborný garant výzkumu „Konopí je lék“ (2000-2008/2008 zveřejněno), Konopné apatyky královny koloběžky první (2009) a EKK (2010). Galerie i apatyka byly zřízeny v první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF (2006) ještě před započetím provozu mezinárodního vědeckovýzkumného pracoviště EKK (2010). ALF a jeho členové jsou dnes skutečně jediní oprávnění vlastníci, tvůrci a držitelé pohledávek za škody způsobené ČR na bezbariérové škole Atelier ALF a výzkumu „Konopí je lék“ a EKK. Majetky žalovaní nevydali a pohledávky na ART bez jakékoliv odůvodnění a reakce na výzvy nepřevedli. Dodejme k paradoxům celé věci, že před vybudováním EKK, na což stejně jako na jiné projekty ředitel zajistil finanční prostředky a navrhl dispozice a koncepci, zřizovatelé EKK manžele Dvořákovi (ředitel a účetní) nominovali na cenu VIA BONA Mecenáš roku za jejich letitou podporu AA, AL a KJL. Nominaci za Art Language,o.s. podepsal dozorčí rada Mgr. Kabilka, za Ateliér ALF,o.s. podepsal statutární zástupce a místopředseda Jakub Balabán (také vroce 2011/2012 vyloučen), za Konopí je lék,o.s. statutární zástupkyně a předsedkyně MUDr. Jana Budařová. Nominace prošly schválením valných hromad v květu - červenci 2010. Uplatňována škoda 1) na dobrém jméně a poškození značky 2) škodách na výzkumu „Konopí je lék“, 3) škodách na pohledávkách, 4) škodách na majetku ART, 5) škodách na členech a zaměstnancích ÄA a dobrovolnících KJL, 6) vymáhání sankce za zveřejnění a šíření lékařského posudku na ředitele EKK a 7) vymáhání pohledávek za AA a KJL. Škody a pohledávky vymáhány prostřednictvím Diag Human Cannabis.


VI.
Konkretizace výše škod  do 31.12.2011


A.

Mgr. Radomíra Dvořáková - nevyplacená mzda u Ateliér ALF,o.s:

Mzda za srpen 2011         13.802,-                 odvody za Alf:       4.085,-  SP

                                                                                                  1.751,-  ZP  

Mzda za září  2011   7.742,-                            odvody za Alf:        3.543,-  SP

                                                                                                    1.519,-  ZP

Mzda za říjen 2011 + odstupné  44.632,-       odvody za Alf:        4.985,-  SP
                                                                                             2.136,-  ZP
(viz zákoník práce)


Dušan Dvořák, MMCA - nevyplacená mzda u Ateliér ALF,o. s.,

Komentář: Mzda, kterou si ředitel EKK na konci roku 2010 kvůli chybějícím prostředkům na provoz EKK a realizaci výzkumu dobrovolně navrhl snížit z 40 tisíc Kč na 8 tisíc Kč/měs., odpracoval cca 250 hod./měs., aby pak žalovaní (nejen) jemu vrazili „kudlu do zad“ byla symbolickým vyjádřením jeho naivity a důvěry, i když vědomí, že ART jako supervizor celého procesu nebude jen tak mlčet bylo moudré a bylo nablízku. Za snížení odměny ředitel EKK obdržel vyřazené majetky Ateliér ALF,os. v hodnotě cca 30 tisíc Kč, pořizovací cena v letech 2006 - 2008 cca 150 tis. Kč, viz soupis majetku schválený na VH 11.5.2011.


Proplacená dovolená k září 2011        9.070,-         odvody        3.252,-  SP

                                                                                                 1.394,-  ZP

                                                                                                  115,-  daň

Odstupné 12 měsíců                         84.749,-           daň           14.970,-

(viz zákoník práce)


Půjčka a odměna: Smluvně jištěná půjčka (200.000,-) manželů Dvořákových poskytnutá na účet AA v roce 2011 a smluvně jištěná odměna (300.000,-) manželům Dvořákovým od AA vyplývající ze smlouvy o spolupráci mezi AA a KJL celkem ve výši 500.00,- Kč splatné do 31.12.2011. Obě platby jsou doloženy dokumenty schválenými na valných hromadách, konkrétně 19.1.2011. V roce 2011 byla uhrazená půjčka jen ve výši 45.000,- Kč Viz zde Celkem manželům Dvořákovým z těchto dvou smluv dluží AA 455.000,- Kč + úrok 7% započatý 1.1.2012.


Doklady proti podpisu předané Mgr. Radomírou Dvořákovou, která byla od roku 2006 administrativní a účetní pracovnicí AL, od roku 2008 AA a u KJL vždy jako účetní dobrovolnice MUDr. Radku Malachovi (na výzkumnické farmě léčivého konopí v Ospělově, říjen 2011) a Ing. Fricovi (v Olomouci, sídle účetní kanceláře AA a KJL, listopad 2011) k proplacení, ke kterému však ze strany žalovaných nikdy nedošlo:

Cestovní příkazy z 2010 a 2011  v částce 4.067,- Kč

Dlužná částka v pokladně Olomouc dle předávacího protokolu z 7.11.2011 s Ing. P.Fricem v částce 2.529,- Kč (Šlo o neproplacené účtenky v hodnotě 951,-Kč předané proti podpisu MUDr. Radku Matlachovi. Neproplacený soudní poplatek 2000,-Kč, odsouhlasený vyplatit na valné hromadě 11.5.2011, zůstatek v pokladně Tylova byl + 422,-Kč). Předávací protokol u osoby pověřené předáním účetnictví je uveden zde, resp. vyjádření zmocněného o odmítání převzetí účetnictví AA a KJL od roku 2008, které je ze zákona povinné archivovat.                                              


Celkem je dlužná částka manželům Dvořákovým na půjčkách, mzdách, odměnách a neproplacených nákladech ke dni 31.12. 2011 ve výši 621.591,-Kč  + dluh na sociálním a zdravotním pojištění a na dani manželů Dvořákových ve výši 37.750,-Kč: Celkem 659. 341,- Kč + úrok 7% započatý 1.1.2012.

K tomu

Škody na zdraví manželů Dvořákových jsou na návrh DHC sloučeny se škodami na pohledávce KJL, kterou nebylo možné ředitelem EKK prodat, protože žalovaní pohledávku (stejně jako pohledávku za AA) odmítali převést na ART, který však současně v osobě ředitele písemně prohlásil, že peníze půjdou okamžitě na EKK a výzkum: celkem 150.000,- Kč + úrok 7% započatý 1.1.2012

Škoda je vyjádřena pouze a jen symbolicky a je v ní započítán pouze rozdíl mezi příjmy a sociálními dávkami ředitele EKK, který je i v důsledku jednání žalovaných ve 3.st. Invalidity, invalidita od 5/2012

Dodejme, že žalovaní věděli, že manželé Dvořákovi od roku 2010 vedli s ČR kvůli výzkumu „Konopí je lék“ čtyři trestní a řadu správních řízení a namísto podpory a pomoci se dočkali jednání, které nejde slušně pojmenovat. Trestní spory ředitele EKK jsou jako právně přípustné řešeny Soudem pro lidská práva a Evropskou komisí a věc od 17.listopadu 2013 dozoruje Nejvyšší státní zastupitelství pro rozhodnutí obecné povahy a sjednocení postupu všech orgánů činných v trestních řízeních pro analogická řízení!!!


·       Celkem (smluvně vázaná) způsobená škoda u manželů Dvořákových a škoda na zdraví způsobená žalovanými je ke dni 31.12.2013 ve výši  925.000,- Kč (zaokrouhleno níže, škody celkem 809.341,- Kč + úrok 7%,p.a. započatý 1.1.2012)


B.

·        Škody na majetku Art Language Factory, kdy šlo o majetky využívané všemi pracovníky EKK a používané ve výzkumu a  darované občany a právnickou osobou  ALFu (smlouvy zaslány žalovaným již v roce 2011 a jsou zveřejněné zde a zde)

Centrální wifi server EKK (pořizovací hodnota v roce 2006 byla přes 100 tis. Kč), škoda cca 10 ¨C 20.000,- Kč

Digitální data z výzkumu uložená na centrálním wifi serveru a zejména pak řediteli EKK darované fotografie a grafiky předních českých umělců (např. Saudek, Vano, Štreit, Votruba atd.) a grafiky studentů a pracovníků Ateliéru ALF v hodnotě cca 100.000,- Kč

Medicbox v pořizovací ceně v roce v roce 2010 ve výši 15.000,- Kč, škoda cca 10.000,- Kč

Celkem škody ke dni 31.12.2011 ve výši nejméně 120.000,- Kč  + úrok 7% p.a

započatý 1.1.2012


·        Škody na ALF díky nepřevedeným pohledávkám KJL a AA:

- Pohledávka KJL ve výši 92.159.938,- Kč ze dne 13.6. 2011 + úrok 7% započatý 1.1.2012,

- Pohledávka AA ve výši 3. 538.261,- Kč ke dni 28.10. 2010 (a ukončení provozu výuky nových technologií v AA a zahájení příprav na vybudování EKK od 1. července 2010) + úrok 7% započatý 1.1.2012

Celkem škody ke dni 31.12.2011 cca 100 mil. Kč  Podklady k pohledávce KJL např. zde a zde. Podklady k pohledávce AA např. zde  a zde (více k pohledávkám sdělí experti Mgr. Jaroslav Kabilka a MUDr. Radek Matlach, odkazy budou v žalobě uvedeny jako důkazy)


·        Škody na majetcích, značkách a výzkumu (nejen cca 120 výtažků k analýze a korelaci léčby (karta laboratoře) nebo cca za 1 mil. Kč sladových zásob ke dni 1.7.2011) a dobrém jméně výzkumu  a značce „Konopí je lék“, EKK, Galerii Jaroslavy Moserové, Konopné apatyce  královny koloběžky první a celkové škody vůči ART jako spoluzřizovateli  EKK  raději v předžalobní výzvě ani neuvádějme a odkažme žalované na datum registrace domény Bohemp.cz jako důkazu, jakou vstřícnost nabízíme, že vše v předžalobní výzvě nezveřejňujeme

·       V níže uvedeném návrhu řešení realizace úhrady škod je pochopitelně započteno případné zneužití soudně znaleckého posudku (nejen) na ředitele EKK, což nemůžeme pominout bez povšimnutí a hodnotíme sankcí 3.mil.Kč při zneužití, viz níže uvedené navržené usnesení VH Bohemp.


VII.

Návrh realizace úhrady škod v rámci předžalobní výzvy

Předseda představenstva Bohemp nebo jím pověřená osoba  nebo jiný z výše uvedených potenciálně žalovaných, který převezme iniciativu kvůli prevenci exekuce vlastního majetku nejpozději do 24.12.2013 včetně zašle poštou na adresu Diag Human Cannabis a na emailovou adresu openroyalaacademy@gmail.com a všechny emailové adresy uvedené ve výzvě ze dne 10.prosince 2013 včetně emailu OSZ v Olomouci (pro email oscanovaný a notářsky ověřený  a podepsaný) dokument o tom, že se žalovaní dohodli, že se účastní - pod supervizí zápisu z VH- Valné hromady svolané nejpozději do 19.ledna 2014 a že zde projednají níže uvedený program a budou velmi vážně diskutovat, zda a v jaké podobě přijmou níže uvedená navržená usnesení. Svolavatel VH zaručí, že v zápisu uvede všechna identifikační data a podpisy přítomných na VH a zápis zašle do 3 dnů od konání VH na poštovní adresu Diag Human Cannabis a na email OSZ v Olomouci a na mail openroyalaacademy@gmail.com Uvedené sdělení bude realizováno formou čestného prohlášení pro účely úředního jednání.Návrh programu VH Bohemp

1) (Srdečné) pozdravení a pohoštění členů a hostů VH.


(Komentář: DHC žalovaní nečlenové Bohemp jsou na VH jako hosté, paní Blanka Kopřivová je supervizor zápisu) 


2) Kontrola usnášeníschopnosti  a schválení vyjímečné změny stanov ad hoc jen pro tuto a případně další potřebné VH, že výše uvedeným (také potenciálně žalovaným) hostům je na VH povoleno hlasovat o přijatých usneseních VH


3) Věcná diskuse o níže uvedených usneseních, přijetí usnesení nových


(Komentář: např. započtení výše neuvedených nebo podhodnocených škod členům DHC, ART a ONFAM a zvýšení výše uznané způsobené škody, nebo naopak doložení mylného výpočtu DHC u výše uvedených škod obsažených v této výzvě s uvedením konkrétní identifikace chyby a návrhu řešení atd.)


4) Návrh přijatých usnesení VH


I) VH schválila okamžité odstranění  nepravdivě uváděných jmen na webu Bohemp, konkrétně Výbor Dobré Vůle ¨- Nadace Olgy Havlové, FÓRUM DÁRCŮ a NF Anima.


(Komentář: Výše uvedené dárce zajistil jen a pouze ředitel EKK. Společnost Bohemp měla před převodem majetků z AA na KJL/Bohemp (v srpnu 2012 nebo už v červenci 2012?) a následném úprkovitém vystoupení všech členů z AA do září 2012 natolik napilno, že dárcům ani nepoděkovala a neřekla, že jsou teď Bohemp a mají jiný účet. Viz datum registrace domény bohemp.cz. Na transparentním  účtu AA, který ředitel EKK u Raiffeisenbank  s tehdejšími statutárními zástupci v roce 2009 založil a (možná nejen) statutární zástupci AA a KJL po VH 11.5.2011 k němu měli přístup, je vidět, jak na účet AA dodnes a stále každý měsíc přichází dary a nejen  pravidelných 1.000 Kč od Animy. V současné době je na transparentním účtu AA cca 30.0000,- Kč, stačí kliknout výše)


II) VH schválila uvedení na webu Bohemp jako jména partnera Nadační fond Karla Janečka ihned po konání VH.


(Komentář: dar 200.000,- Kč určený podle kanceláře NFKJ pro KJL z března 2013 nebyl KJL/Bohemp vůbec vyúčtován. Vedoucí kanceláře NFKJ si spletl emailovou adresu a poslal zprávu o nutnosti dar vyúčtovat v souladu s dohodou s NFKJ na email juraj.korinek@konopijelek.cz, což ale bohužel přišlo na email členům správní rady DHC, protože statutární zástupce Bohemp a člen AA Ing. Juraj Kořínek takovou emailovou adresu nikdy neměl a vedoucí kanceláře NFKJ výzvu zkusil poslat „od oka“ z domova, kde neměl podkladové smlouvy a byl na nemocenské)


III)  VH schválila uvedení následujícího sdělení na webu Bohemp: Reference na činnost Bohemp vám podá společnost Trompetol, evropský specialista výzkumu kanabinoidu CBD u odrůdy Cannabis Sativa, Carmagnola, partner mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“, CBD CREW a Mr. Nice, číslo telefonu .... a email


(Komentář: firmě Trompetol  způsobili statutární orgány a zástupci  AA/KJL/Bohemp v roce 2012 škody za cca 100 tisíc Kč. Důležité: S tímto textem musí rovněž souhlasit fy Trompetol uvedená ve skryté kopii výzvy stejně jako zakladatelé, členové a fandové AA, KJL, ALF. Údajně také Bohemp způsobil nemalou škodu Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, který je také na webu Bohemp.cz uveden jako partner, ale toto nemáme doloženo čestným prohlášením)


IV) VH schválila velkorysou nabídku DHC, aby namísto úroků z pohledávky KJL z 13.6.2011 zaplatila do 25.února 2014 pouze 3 strany celostránkové nekomerční inzerce pro DHC v Magazínu Legalizace v hodnotě 65.000 Kč.


(Komentář: předseda správní rady DHC pro Bohemp předem vyjednal slevu 6% a ryze nekomerční inzerce bude stát pouze 65.000,- Kč za podmínky, že bude na účet Magazínu Legalizace od Bohemp platba zaslána nejpozději do 25. února 2014 s vázaným právem DHC inzerovat. Pokud si Bohemp vyjedná u Magazínu Legalizace ještě mnohem větší slevu, nebo dokonce získá danou inzerci zdarma, budiž tato věc se souhlasem všech členů DHC takto uzavřena.)


V)  VH schválila velkorysou nabídku DHC, aby namísto platby úroků z pohledávky AA z 1.července 2010 se členové Bohemp zmocnili ve smyslu stanov Atelier ALF,o.s. a  činnost AA v souladu se zákonem řádně ukončili. Termín ukončení bude stanoven dle úkolů rozdělených na členy Bohemp a bývalé členy AA uvedené v předžalobní výzvě v následujícím období, nejpozději však bude termín ukončení zveřejněn pro DHC do konce roku 2014.


(Komentář: Ke zmocnění se AA ve smyslu stanov požádejte o vysvětlení experta Mgr. Jaroslava Kabilku - viz tajný zápis představenstva a dozorčího rady AA a KJL ze dne 22.6.2011 za zády (nejen) ředitele EKK plný nepravd a důkazů o porušování směrnic, stanov a zákonů žalovanými a odmítaný vedením AA a KJL ke zveřejnění členům a zaměstnancům, spoluzřizovatelům, věřitelům ...  Bylo by velmi žádoucí, aby žalovaní členové AA a v současně době nečlenové Bohemp, resp. hosté na VH Bohemp do AA rovněž vstoupili, neboť  za nezákonné jednání AA nesou spoluodpovědnost, viz stanovy. Přestože by uvedené navržené řešení mohlo býti chápáno jako popření Listiny, neboť je svobodným právem občana se sdružovat a občan nesmí býti nucen ke sdružování, DHC uvádí, že jde o návrh na řešení zákonného ukončení činnosti AA v souladu se stanovami a zákonem. DHC sděluje, že řediteli EKK dalo skoro rok práce, než byl 26.11.2013 sp.zn. S UMCP3 111213/2013 Živnostenským odborem MČ Praha 3 vymazán z Aresu u Ministerstva financí ČR jako odpovědná osoba za AA, kdy asi statutárním orgánům a statutárním zástupcům AA a KJL po VH 11.5.2011 velmi vyhovovalo, že by mohly býti způsobené škody AA následně řešeny pouze vůči řediteli EKK. Žalovaní změnu statutárního  zastoupení AA po VH 11.5.2011 u živnostenského úřadu vůbec nenahlásili. KJL a ALF živnostenská oprávnění (a soukromé majetky mimo sídlo a pro provoz EKK určené a ředitelem zajištěné) do VH 11.5.2011 nemělo, protože je mít nemuselo a činnost vyplývala ze stanov. Zda živnostenská oprávnění následně mělo KJL/Bohemp a zvláště po vystoupení členů z AA nevíme, jen na povinnost registrace na ŽÚ upozorňujeme. Obdobné hanebné jednání vůči řediteli EKK jako v případě živnostenských oprávnění AA se pak dělo i v trestním řízení u OS na Praze 1 a „soudružskému dopisu“ MUDr. Radka Matlacha předsedkyni senátu o řediteli EKK atd. Především ale „nepěkné“ jednání žalovaných vyplývá z dopisu (údajně) Mgr. Zbyňka Kopřivy olomouckému soudu na podzim 2011, kdy bylo evidentní, jak moc žalovaní chtěli ředitele EKK a jeho manželku poškodit a zneuctít, viz vše ve scanech na edicepetlice.blogspot.cz Mgr. Zbyněk Kopřiva však byl v dané době na smrt nemocný a žádný takovýto dopis soudu by nebyl schopen napsat včetně jím podepsaných (přitroublých) výzev členům ART k navrácení jakýchsi majetků (nespecifikováno). Je s podivem, či spíše to celou mravní „velikost“ dokresluje, že členové AA a KJL/Bohemp dali Mgr. Zbyňkovi Kopřivovi podepisovat dokonce i soudům a úřadům zásadní dokumenty v době jeho velmi vážné smrtelné nemoci, kdy byl připoután na lůžko, bez internetu a ověření podkladů atd. a kdy již byl podle manželky mj. inkontinentní a zcela nemohoucí a navíc když AA mělo řádné statutární zástupce v pověřené osobě Bc. Jan Marii Bém a zvolené místopředsedkyni Mgr. Naomi Zamazalové. Texty všech těchto dokumentů psal - podle letité znalosti ředitele EKK - Mgr. Jaroslav Kabilka. Stručně řečeno: AA již nemá žádné živnostenské oprávnění a pokud by nově ustanovená společnost AA chtěla vyvíjet obchodní činnost k umoření dluhu a škod zejména na vždy ochotných, laskavých a spolupracujících majitelích objektu EKK, kteří mají díky žalovaným škodu přes 500.000,- Kč, musí se na živnostenském úřadě v místě sídla - pokud změní stanovy - nahlásit.)


VI) VH schválila velkorysou nabídku DHC, aby se škody na majetku ALF nejprve pokusila zrekonstrovat z velkokapacitních disků či WIFI či centrálním serveru, který nebyl ALF vydán, ač byl jeho vlastnictvím. Současně VH souhlasí a schvaluje, že nejpozději do 25. února 2014 na sbírkové konto Pirátů pro státem velice poškozené majitele growshopů zašle symbolických 12.000 Kč a tuto platbu obratem doloží DHC.


(Komentář: ředitel EKK v roce 2010 zakoupil 2 velkokapacitní disky za cca 6.000,- Kč/kus pro zálohování dat na centrálním WIFI serveru a na EKK při svém odchodu na nemocenskou v červnu 2011 s pověřením a seznámením, jak se zálohuje (Mgr. Naomi Zamazalová a Bc. Jan Maria Bém a mladý muž, co dělal IT a byl přiveden Bc. Jan Marií Bém), tedy s ukázáním, kde se na serveru průběžně zálohovala data (nejen) zřizovatelů EKK, ale i soukromá data pracovníků EKK. V případě, že se rekonstrukce dat nepodaří (většina dat je ve složce autoportréty, galerie, propagace a grafiky), zaváže se VH pod VH stanovenou sankcí ve výši nejméně 77.000,- Kč., že v průběhu roku začne a úspěšně ukončí jednání s umělci, aby digitální data opět darovali (a opět řediteli EKK) a DHC je mohla používat pro potřeby vizuální komunikace výzkumu „Konopí je lék“.)


VII) VH schválila velkorysou nabídku DHC, která si uvědomuje, že výdaj žalovaných v únoru 2014 ve výši možná až 77 tis Kč. (viz bod IV a bod VI) může být bez strategických úvah a činností vedoucích k zajištění potřebných příjmů na úhradu škod (expert Mgr. Jaroslav Kabilka) dlouhodobě nadlimitním měsíčním výdajem, a proto schvaluje DHC navržený (nejníže možný) splátkový kalendář na úhradu škod manželům Dvořákovým v celkové výši 925.000,- Kč ke dni 1.1.2014 následovně:

a) Od 28. března 2014 budou na účet Mgr. Radomíry Dvořákové po 7 následujících měsíců chodit platby od Bohemp ve výši 33.000,- Kč/měs. vždy k 28. daného měsíce určené na úhradu již jednou manželi Dvořákovými zdaněných příjmů a neproplacených nákladů v pokladně AA a od 1.1.2014 nebude už nový úrok započítáván.

b) Od 28.10.2014 bude Bohemp realizována každoměsíční platba na účet Mgr. Radomíry Dvořákové vždy 28 daného měsíce ve výši 77.000,- Kč měsíčně až do doby celkového umoření dluhu.

c) Všechny platby manželům Dvořákovým se budou realizovat pouze skrze Bohemp, popř. nově ustanovenou společnost AA převzatou ve smyslu stanov či jiný předem oznámený a VH schválený subjekt a nepůjdou separátně od jednotlivých (potenciálně) žalovaných. Členové Bohemp se rukoudáním nebo písemně (sami před sebou) zaváží ze společností Bohemp, popř. z AA nevystoupit do doby úhrady všech uvedených závazků.


VIII) VH schválila, že Mgr. Naomi Zamazalová, Mgr, Jaroslav Kabilka, MUDr. Radek Matlach, Ing. Juraj Kořínek a Bc. Jan Marie Bém jsou poměrným dílem 1:5 odpovědni za náhradu škody ve výši 3 mil. Kč splatnou – jak lze soudu navrhnout - do měsíce po výzvě k úhradě v případě zveřejnění (byť i jen části) soudně znaleckého posudku na ředitele EKK ze spisu u OS Praha 3 a nezajištění znehodnocení tohoto posudku všemi, komu byl poskytnut v tištěné nebo digitální podobě. VH souhlasí, aby ti, kteří posudek obdrželi, sepsali Čestná prohlášení o likvidaci posudku (jeho skartaci a vymazání z digitálních nosičů) a případném zajištění od osob, kterým jej poskytli a Čestná prohlášení budou s řádně uvedenými identifikačními daty a dnem podpisu zaslána DHC společně se zápisem z VH konané nejpozději do 19.1.2014.


(Komentár: Jde o soudně znalecký lékařský posudek pro trestní řízení ředitele EKK u OS v Prostějově vypracovaný MUDr. Jiřím Bilíkem, primářem VNOL, který si (možná v koordinaci s žalovanými?) vyžádal a jakkoliv nezabezpečil před zneužitím pro OS pro Prahu 3 zcela nepatřičný posudek, který byl v srpnu 2012 (vzápětí, co jej OS pro Prahu 3 obdržel) zkopírovaný a digitálně nafocený Mgr. Naomi Zamazalovou ve spisovně u OS pro Prahu 3 , konkrétně dne 28.8.2012 (tzn. v den kdy Mg. Naomi Zamazalová vystoupila z Ateliér ALF,o.s.!!!). Posudek byl dále Mgr. Naomi Zamazalovou předaný statutárním zástupcům, členům a pracovníkům EKK  Mgr. Naomi Zamazalová soudní spis za peníze AA (1.780,- Kč) nakopírovala před hlavním líčením proti žalovanému AA. Následně (nebo již na VH 24.8.2012?) také další potenciálně žalovaní členové vystoupili z AA bez řádné likvidace AA, což učinili v hrubém rozporu se zákony a stanovami. Je v odpovědnosti těch, kteří daný posudek ze spisu u OS pro Prahu 3 získali, aby jej pod čestným prohlášením skartovali a vymazali z digitálních nosičů a doložili jména a kontakty na ty, kteří jím rovněž disponují, v opačném případě bude škoda vymáhána na výše uvedených 5 klíčových žalovaných členech a statutárních zástupcích AA/KJL/Bohemp)


IX) VH schválila okamžitý převod ve výzvě z 10.12.2013 obsažených pohledávek KJL z 13.6.2011 a AA z 28.10. 2010 na vyzyvatele předžalobní výzvy, tj. Diag Human Cannabis. VH schválila, že pouze a jen DHC nebo jí pověřená osoba má právo vymáhat pohledávky na škodách způsobených vůči

a)     výzkumu „Konopí je lék“

b)     zřizovatelům EKK

c)      samotnému pracovišti EKK a

d)     výzkumu VAP KJL bez časového rozlišení.

Převodem je míněn podepsaný zápis VH odeslaný (nejen) předkladateli výzvy jak je výše uvedeno.


(Komentář: Výzkum realizovaný Bohemp se jmenuje VAP Bohemp, viz web bohemp.cz).


X) VH souhlasí, že zápis VH bude podepsaný všemi účastníky VH s aktuálními identifikačními údaji (jméno a příjmení, narozen/a, bydliště, telefon a funkce v Bohemp či nově ustanoveném AA či hostu VH a supervizoru VH) a bude nejpozději do 3 dnů po datu konání VH zaslán (nejen) předkladateli výzvy jak je výše uvedeno.


(Komentář: pokud nebude předžalobní výzva akceptována,  je libo oslovit spíše OSZ a zadat prošetření pro řízení trestní, nebo je milejší podání k OS a řízení civilní? Všechny důkazy při nepřijetí návrhu na smírné řešení sporu s výše uvedenými velkorysými nabídkami budou po 24.12.2013, resp. po 19.1. 2014 zveřejněny na http://bohempcz.blogspot.cz v přehledné chronologii a bude současně podán návrh krajskému soudu, aby byl soudní znalec MUDr. Radek Matlach zbaven soudně znaleckého oprávnění)VIII

Čeho se poškozený v předžalobní výzvě domáhá

Poškozený se domáhá náhrady výše uvedených škod způsobených poškozeným a navrhuje rozhodnutí v souladu s uvedenými návrhy, aby na potenciálně žalované (za čas) soud nemusel vystavit exekuční příkaz a nebo je k tomu dokonce nebavil pobyt na svobodě.V Olomouci dne 10. prosince 2013                                               Dušan Dvořák, MMCA

         Předseda správní rady Diag Human Cannabis
Spisová značka předžalobní výzvy

sp. zn. AA/KJL/Bohemp/666/2011-2013/33/A-Z/77

vyřizuje: Jaromír Kafka, MMCA, předseda Spolku  přátel Ospělova

viz: http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz

Počet stran: 10 A4, velikost písma 10, typ písma Bookman Old Style, mezery standardní, aktivní odkazyDen lidských práv 10.prosince 2013

(BED IN 2013 „Válka je vůl“ nejen 2013, http://bohempcz.blogspot.cz )

Doklad o odeslání předžalobní výzvy, velikost písma 7: 
Emaily na potenciálně žalované z http://bohempcz.blogspot.cz/:

info@bohemp.cz, Radek Matlach <radek.matlach@gmail.com>, Radek Matlach <Radek@matlach.cz>, Jaroslav Kabilka <kabilka@ged.cz>, Naomi Zamazalová <naomiekk@gmail.com>, Jaroslav Šobišek <jaroslav.sobisek@iallianz.cz>, Jan Maria Bém / Pepina <remedium.naturalis@gmail.com>/ <remediumnaturalis@gmail.com>, Juraj Kořínek <juraj.korinek@gmail.com, Pavel Martínek <martinek.paja@seznam.cz>, Karel Černý <kjlkarel@gmail.com>, Philip Polivka <polivka.philip@seznam.cz>, Jakub Gerš <GERSAK@seznam.cz>Jako svědek: Blanka Kopřivová <antikeuro@seznam.cz>,Žádné komentáře:

Okomentovat